Dịch vụ & Hỗ trợ

Hỗ trợ (1)

Thiết bị kiểm tra lặn sâu (IPX7/IPX8)

Hỗ trợ (2)

Buồng thử nghiệm thời tiết UV

Hỗ trợ (3)

Hộp kiểm tra khả năng chống cát và bụi

Hỗ trợ (4)

Buồng thử nhiệt độ và độ ẩm không đổi

Hỗ trợ (7)

Máy kiểm tra hiệu suất vòng đệm cao su

Hỗ trợ (6)

Máy kiểm tra tác động điều khiển bằng máy vi tính

Hỗ trợ (8)

Máy kiểm tra độ rung điện từ

Hỗ trợ (5)

Buồng thử nghiệm phun muối

Hỗ trợ (9)

Máy kiểm tra khả năng chịu áp lực

Hỗ trợ (10)

Bàn thử phóng tĩnh điện